Antikuperozní program

Procedura proti: kuperózy, růžovky, přetížení kapiláry, věkovýy změnam.